مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب مار در خانه را از دیدگاه بزرگان و معبران بشنوید !!!

اگر کسی در خواب ببیند که یک مار بزرگ در خانه او را می بلعد، نشانه آن است که فرد توسط دشمن خود به هلاکت می رسد.

تعبیر خواب مار در خانه، نشانه وجود موانع و مشکلات است.

اگر کسی در خواب ببیند که بر روی یک مار در منزل سوار شده است و مار تابع فرد است، نشانه آن است که دشمن فرمانبردار فرد می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که در منزل خود خوابیده است و سوراخ دهان و گوش او خارج می شود، نشانه آن است که فرزندان او در آینده دشمن او خواهند شد.

اگر کسی در خواب ببیند که یک مار وارد مقعد او شده است، نشانه آن است که ضرر و زیان بسیاری به فرد می رسد.

در تعبیر دیگر دیدن مار در خواب نشانه وجود موانع و مشکلات است.

اگر کسی در خواب ببیند که مار را می‌ گیرد، نشانه آن است که وسوسه ای به سراغ او می‌ آید که نمی تواند از دست آن راحت شود، این فرد در مشکلات ناامید می شود.

اگر کسی خواب ببیند که یک مار بزرگ در منزل او را نیش می زند، نشانه ان است که آرامش در خانواده او از بین می رود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا