مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب عدس حضرت یوسف

اگر کسی در خواب ببیند که زمین کشاورزی را برای کاشت بذر عدس شخم می زند و دانه ها را می کارد و فوراً دانه ها رشد کرده و فرد به برداشت محصول مشغول می شود، نشانه آن است که نعمت های خداوند در زندگی فرد بسیار وجود دارد و روزی او فراخ و بسیار است.

اگر کسی در خواب ببیند که عدس می کارد، اما چیزی برای درو کردن وجود ندارد، نشانه آن است که غم و اندوه بسیاری به فرد می رسد که باید صبر پیشه کند و شاکر باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که عدس درو می کند، نشانه آن است که از مال خود استفاده درست نمی کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا