مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب غاز حضرت یوسف

اگر کسی در خواب خود ببیند که غازهای وحشی در اطراف او هستند، این خواب نشانه آن است که ضرر مالی به بیننده خواب می رسد و اگر پرنده خانگی دارد بیمار شده و میمیرد.

اگر کسی در خواب ببیند که پرهای یک غاز وحشی را می کند، نشانه آن است که بیننده خواب در انجام کاری سرخورده و نگران می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که غاز وحشی را بریان می کند و می خورد، نشان دهنده آن است که بیننده خواب باید منتظر مهمانانی باشد؛ این مهمانان به صورت غیرمنتظره به منزل او می آیند‌.

تعبیر خواب غاز حضرت یوسف علیه السلام به این صورت است که اگر کسی در خواب ببیند که کله غاز می ‌خورد، نشان دهنده آن است که در یک سفر کاری فردی پرچانه و زیاد گو همسفر بیننده خواب می شود که اوقات او را تلخ می کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا