مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب مارهای زیاد به چه معناست ؟!!

محمد بن سیرین یکی از بهترین افراد در علم تعبیر خواب بود، به همین دلیل مردم بسیاری به دلیل شهرت و درستکاری او برای تعبیر خواب های خود به او رجوع می‌ کردند.

تعبیر خواب مارهای زیاد از نظر ابن سیرین، نشانه دشمنانی مرموز و خطرناک است.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت مارهای زیادی است، نشانه آن است که به تعداد مارها مال و ثروت دشمن خود را به دست می ‌آورد.

اگر کسی در خواب ببیند که در حال جنگ با مارهای زیادی است، نشانه آن است که دشمن واقعی بسیاری در اطراف وجود دارد که فرد توانایی شکست آن ها را دارد.

اگر کسی مارهای زیادی را در خانه خود ببیند، نشانه آن است که به تعداد مارها از اعضای خانواده او با فرد دشمنی دارند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا