مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

[ad_1]

به طور کلی دیدن صحنه کشتار گربه ها نشانه آن است که فرد بیننده خواب دچار فقر و درویشی می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که یک گربه را کشته است، نشانه آن است که دزدی به اموال او دست درازی می کند، اما بیننده خواب او را کتک زده و یا می کشد.

اگر کسی در خواب ببیند که گربه ای را کشته است و پوست او را می کند، نشانه آن است که فرد بیننده خواب مال دزدی را دریافت می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که گربه ایی را مدام می کشد و مجدد زنده می شود و نمی تواند گربه را از خود دور کند، نشانه به وجود آمدن بدبختی در زندگی او است.

اگر کسی در خواب ببیند که گربه مدام به سمت فرد حمله ور شده و قصد چنگ زدن دارد، نشانه آن است که اعتبار فرد بیننده خواب از بین می رود؛ حتی ممکن است ثروت او نیز در این راستا صرف می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا