فیلم

خانم سکینه حورسی بانوی مقاومت خرمشهرخانم سکینه حورسی، بانوی مقاومت خرمشهر، مادرانگی متفاوت از جنس دفاع و جهاد و زندگی داشت؛ بانویی که اسلحه در دست گرفت تا شهر او سقوط نکند.

خانم سکینه حورسی، بانوی مقاومت خرمشهر، مادرانگی متفاوت از جنس دفاع و جهاد و زندگی داشت؛ بانویی که اسلحه در دست گرفت تا شهر او سقوط نکند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا