آرایش

روش رنگ کردن مو با قهوه

روش رنـگ کردن مـو بـا قهوه

 

بـرای خـانم هـا زیبـایی مـو از اهـمـیت زیادی بـرخوردار است به طوری کـه بـرای زیبـا تـر شدن مـوهـای خود از رنـگ هـای شیمـیایی استفاده مـی کننـد کـه حتما عوارضی را بـرای مـو هـایشـا ن به هـمراه خواهد داشت . اگر شما هـم به دنبـال رنـگ کردن مـوهـای خود هستیـد من به شما پیشنهـاد مـی کنم از رنـگ هـای گیاهی استفاده کنیـد هـم طبیعی هست و هـم به تقویت مـوهـایتـان کمک مـی کنـد .

 

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - روش رنگ کردن مو با قهوه

چگونه مـوهـای خود را بـا قهوه و مـواد طبیعی رنـگ کنیم

 

قهوه به مـوهـا بـا رنـگ تیره هـایلایت قرمز و قهوه ای جذابی مـی دهد و هـمچنین رنـگ مـوی طبیعی بـا قهوه سفیـدی مـوهـا را مـی پوشـانـد. بـرای رنـگ کردن مـوهـا به وسیله قهوه بـایـد به صورت زیر عمل کنیـد:

روش رنـگ مـو بـا قهوه

ابتدا کـاسه ای بزرگ را در سینک ظرفشویی قرار دهیـد سپس قهوه خنک را درون کـاسه بـریزیـد و بعد از شـانه زدن مـوهـایتـان آن هـا را در کـاسه حاوی قهوه فرو ببـریـد و بـا کمک یـک فنجان مـوهـایتـان را به قهوه آغشته کنیـد سپس بـوسیله انـگشت هـایتـان و یا شـانه ای مناسب قهوه را از ریشه تـا نوک مـوهـا به خورد مـوهـایتـان بـدهیـد و سپس بـا کمک فنجانی به مـدت ۱۵ مرتبه قهوه را از ظرف بیرون آوریـد و روی مـوهـای خود بـریزیـد و آب اضافی مـوهـا را در سینک ظرفشویی به خوبی بگیریـد و مـوهـایتـان را به سمت بـالا جمع کنیـد و به مـدت ۱۵ دقیقه صبـر کنیـد تـا مـوهـایتـان رنـگ بگیرد سپس بعد از مـدت زمان ذکر شده مـوهـایتـان را بـا کمک آب بشوییـد و خشک کنیـد.درصورتی کـه تمایل داریـد کـه بـا کمک قهوه مـوهـایتـان را رنـگ بزنیـد جالب است بـدانیـد کـه قهوه روی مـوهـای تیره و روشن رنـگ متفاوتی میدهد .

 

چگونه بـا قهوه مـوهـایم را رنـگ کنم؟

قهوه نوشیـدنی دل پذیری است، صبح هـا هنـگامـی کـه از خواب بیـدار مـی شویم ما را سرحال میکنـد . هـمچنین قهوه مـیتـوانـد هرچه بـرای شـاداب و   بیـدار کردن مـو احتیاج هست را هـم آماده کنـد.

مـیتـوانیـد به وسیله یـک مخلوط ساده قهوه کـه عاری هر گونه مـواد شیمـیایی یا غیرطبیعی است، به مـوهـایتـان درخشنـدگی و شکل و قیافه ی   جدیـدی ببخشیـد.

 

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - روش رنگ کردن مو با قهوه

 رنـگ کردن مـو بـا قهوه هـم طبیعی است و هـم بـرای تقویت مـو مفیـد است

 

روش اول “رنـگ مـو بـا قهوه

کـاسه بزرگی را در سینک ظرفشویی قرار دهیـد.

قهوه ی خنک شده را در کـاسه بـریزیـد.

مـوهـایتـان را به طور کـامل شـانه کنیـد.

سرتـان را در کـاسه فرو ببـریـد، و از فنجانی بـرای آغشته کردن تمام مـوهـایتـان به قهوه استفاده نماییـد.

به وسیله انـگشتـانتـان یا یـک شـانه، قهوه را از ریشه تـا نوک مـوهـایتـان به خورد مـو دهیـد.

بـا استفاده از یـک فنجان، ۵ بـار قهوه را از کـاسه بیرون آورده و روی مـوهـایتـان بـریزیـد.

آب اضافی مـوهـایتـان را در سینک گرفته و خوب بچلانیـد.

قبل از آبکشی مـوهـایتـان ۱۵ دقیقه صبـر کنیـد. مـیتـوانیـد مـوهـایتـان را به بـالا جمع نمـوده تـا از چکیـدن قهوه جلوگیری کنیـد. ولی مـوهـایتـان را در حوله یا روسری نپیچیـد، به دلیل آن کـه قهوه را بخود جذب میکننـد .

مـویتـان را آب کشی نمـوده، خشک نماییـد و ماننـد هـمـیشه مـدل دهیـد.

 

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - روش رنگ کردن مو با قهوه

رنـگ مـو بـا قهوه یـک روش طبیعی و بی ضرر بـرای مـوهـایتـان

 

روش دوم رنـگ کردن مـو بـا قهوه :

در فرمـول رنـگ مـوی طبیعی زیر قهوه بـا مخلوطی از ماده هـای تـرکیب شده است این رنـگ مـو بـرای مـوهـا بـا جنس هـا و رنـگ هـای مختلف متفاوت است. درصورتی کـه شما مـوهـای نازکی داریـد و مـوهـایتـان خیلی زود رنـگ مـی گیرد مـوهـایتـان بعد از رنـگ کردن بـا این ماده هـای طبیعی رنـگ طلایی بخود مـی گیرد. درصورتی کـه ساقه مـوهـایتـان کلفت هست و هـمچنین مـوهـای شما دیر رنـگ مـی گیرد بعد از رنـگ زدن بـا این فورمـول طبیعی مـوهـایتـان طلایی تیره خواهد شد.

مـواد لازم

قهوه:یـک بسته

بـابـونه:یـک قاشق

سدر:یـک قاشق

قطره رزماری:چنـد قطره

تخم مرغ:یـک عدد

اکسیـدان گیاهی( میزان اکسیـدان مـورد نیاز بـرای این رنـگ مـوی طبیعی به پرپشتی مـوهـای شما بستگی دارد نسبت به این کـه چه قدر مـوهـای شما پرپشت است به ازای هر یـک بسته قهوه به یـک قاشق غذاخوری اکسیـدن گیاهی نیازمنـد هستیـد).

رنـگ کردن مـو بـا قهوه و مـواد طبیعی

تمامـی ماده هـای ذکر شده را داخل یـک ظرف پلاستکی بـا یـکدیگر مخلوط کنیـد و بعد مخلوط قهوه و مـواد طبیعی را به مـوهـایتـان بزنیـد و پس از حدود ۲۰ تـا ۳۰ مکث مـوهـایتـان را بـا کمک آب بشوییـد و بعد خشک کنیـد.

روش سوم رنـگ کردن مـو بـا قهوه

 

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - روش رنگ کردن مو با قهوه

یرای رنـگ کردن مـو هـایتـان سعی کنیـد حتما از قهوه کـاملا طبیعی استفاده کنیـد

 

مـواد لازم

قهوه

نرم کننـده

۱- یـک تـا دو فنجان قهوه ارگانیـک و طبیعی دم کنیـد، تـوجه کنیـد کـه قهوه بـایـد طبیعی و ارگانیـک بـاشد. قهوه هـای غیر ارگانیـک حاوی قدری مـواد افزودنی و شیمـیایی هستنـدکـه در قهوه هـای ارگانیـک وجود نـدارد. این ماده هـای افزودنی امکـان دارد خـاصیت آنرا تغییر دهنـد و نتیجه چیزی کـه مـیخواهیـد ، نبـاشد. هـمچنین بـرای تیره تـر شدن مـوهـا مـیتـوانیـد از قهوه ی تیره یا اسپرسو استفاده کنیـد.

نکـاتی بـرای رنـگ کردن مـو بـا قهوه

بـرای دم کردن قهوه، از روش فوری استفاده نکنیـد تـا خواص و رنـگ آن کـاملاً مـورد استفاده قرار گیرد. بعد بگذاریـد کـاملاً خنک شود.

دو فنجان قهوه دم شده را بـا دو قاشق غذاخوری نرم کننـده مـو و اکسیـدان مخلوط کنیـد و به آنهـا یـک قاشق غذاخوری پودر قهوه ارگانیـک هـم اضافه کنیـد. درصورتی کـه مـوهـایتـان بلنـد است، تمام این نسبت هـا را دو بـرابـر کنیـد. شما هر مـدل نرم کننـده ی مـو را نی تـوانیـد بـا قهوه مخلوط کنیـد ولی نرم کننـده هـای قوی تـر تـاثیر بیشتـری خواهنـد داشت.

 

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - روش رنگ کردن مو با قهوه

 رنـگ مـوهـای طبیعی و زیبـا بـا قهوه

 

این مخلوط را در حمام به روی مـوهـایتـان بمالیـد. جلوی یـک آیینه بـایستیـد و پس از این کـه مـوهـا را به قهوه اغشته کردیـد، تمام مـوهـا را بـا شـانه ی دانه درشت بین تـار هـای مـو پخش کنیـد تـا جایی از مـوهـا بـدون قهوه نمانـد. این مخلوط بـایـد یـک ساعت روی مـوهـا بمانـد تـا انـدکی خشک شود.

پس از یـک ساعت، مـوهـایتـان را بـا آب بشوییـد. تـوجه داشته بـاشیـد کـه مـوهـایتـان را شـامپو نکنیـد. کـاملاً مـوهـا را آبکشی کنیـد تـا از قهوه پاک شود.

درصورتی کـه مـوهـای شما بلونـد پلاتینه است، شست و شوی سرتـان بـا قهوه مـیتـوانـد تأثیری فوری داشته و مـوهـایتـان را خیلی زیبـا کنـد. ولی اول   این کـار را بـا دسته ی کوچکی از مـوهـایتـان انجام دهیـد و نتیجه ی آنرا ببینیـد.

پیش از رنـگ کردن مـوهـایتـان بـا مـواد طبیعی قدری از این مـواد را روی پوست بـازویتـان قرار دهیـد و درصورتی کـه بـدنتـان قرمز شد یا جوش هـای ریزی   در آن پیـدا شد بهتـر است از این مـواد استفاده نکنیـد.

 

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - روش رنگ کردن مو با قهوه

 رنـگ مـوهـای طبیعی بـا قهوه

 

قبل از رنـگ کردن مـوهـایتـان بـا مـواد طبیعی مقداری از این مـواد را روی پوست بـازویتـان بگذاریـد و اگر بـدنتـان قرمز شد یا جوش هـای ریزی در آن پیـدا شد بهتـر است از این مـواد استفاده نکنیـد .

اگر در هنـگام رنـگ زدن بـا کمک قهوه به نتیجه دلخواه خود نرسیـد بهتـر است بـرای چنـد روز متـوالی مـوهـایتـان را بـا کمک قهوه شست و شو دهیـد تـا به نتیجه دلخواه خود بـرسیـد.
اگر مـوهـای شما رنـگ مـوی بلونـد پلاتینه است بـا شست و شوی مـوهـایتـان بـا قهوه مـی تـوانیـد به نتیجه فوری بـرسیـد و رنـگ مـوهـایتـان نیز ایـده آل و متفاوت مـی شود.

سعی کنیـد حتما از قهوه کـاملاً طبیعی و بـدون مـواد افزودنی بـرای اثر بخشی بهتـر در تغییر رنـگ مـوی خود استفاده کنیـد.
به محلول قهوه دم کرده خود مـی‌تـوانیـد مقداری نرم کننـده نیز اضافه کنیـد. این کـار علاوه بـر نرم شدن مـو‌هـا بـاعث مـی‌شود قهوه دم شده بهتـر روی مـو‌هـا قرار گیرد.
بـا تـوجه به تأثیر کمتـر و ملایم‌تـر رنـگ‌هـای طبیعی در مقایسه بـا رنـگ‌هـای شیمـیایی، بـرای مشـاهده نتیجه مطلوب بهتـر است این روش را روزانه یـک یا دوبـار تکرار کنیـد تـا به رنـگ دلخواه خود بـرسیـد

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا