زندگی بهتر

چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها

چطور بـا یک پسـر چت کنیم،راهنما و روش هـایی برای پیام دادن بـه پسـر هـا

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


امروزه شرایط و روابط موجود در دنیا بـا همیشه متفاوت اسـت. در گذشته، دخترهـا و پسـرهـا برای برقرار کردن ارتبـاط بـا یکدیگر، نامه می نوشتند.

اما امروزه بـا پیشرفت تکنولوژی، می توانند بـه هر طریقی کـه می خواهند بـه هم پیام دهند و در کثری از ثانیه بـا یکدیگر ارتبـاط برقرار کنند. اما این ارتبـاط نیز پیچ و خم هـای مربوط بـه خود را دارد. بسیاری از دخترهـا در هنگام پیام دادن بـه پسـرهـا شخصیتی متفاوت تر دارند. برخی در برخوردهـای حضوری خجالتی بوده و در پیام دادن یا بـه اصطلاح چت کردن، برخورد صمیمانه تری دارند. گاهـا این پیام دادن هـای عجیب و اشتبـاه، موجب بـهم خوردن روابط نیز می شود. اما چگونه بـا یک پسـر چت کنیم؟

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها

برای اینکـه یک پسـر را مشتاق و علاقمند نگه دارید، می بـایست مهـارت پیام دادن خود را افزایش دهید. مثلا بـاید بتوانید در عین شوخ طبعی، اعتماد بـه نفس و جذابیت خود را حفظ کنید. در غیر اینصورت، او از پیام دادن بـه شمـا صرف نظر کرده و بـه قول معروف، حوصله اش سر می رود!

همانطور کـه می دانید، در هنگام پیام دادن بـه پسـرهـا، اسـترس و اضطراب زیادی گریبـان گیر دختران می شود. اما این را بدانید کـه در هنگام پیام دادن، کارهـای متفاوتی می توان انجام داد؛ حتی می توان کاری کرد کـه مرد رویاهـایتان پیشنهـاد یک قرار ملاقات عاشقانه را بـه شمـا دهد. اما می بـایست بدانید چگونه پیام دهید. در ادامه بـا کافه تمشک  نکات اساسی مربوط بـه پیام دادن بـه پسـرهـا آشنا شوید.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


بـا اعتماد بـه نفس بـاشید

همیشه بـه دختر هـا یاد داده اند کـه اولین حرکت، نبـاید از جانب آنهـا بـاشد. “توی کافه پیش اون پسـره نرو، توی اینستاگرام اول پیام نده، و در کل اول پیام نده! بذار اون اولین قدم رو برداره” اما می دانید پسـرهـا از چه چیزی خوششان می آید؟ اعتماد بـه نفس. در هنگام پیام دادن بـه پسـرهـا می بـایست هر از چند گاهی، قدرت را بـه دست بگیرید. یعنی ابتدا شمـا پیام داده و مکامه را هدایت کنید و حتی برخی اوقات شیطانی کنید. واقعا نیازی نیست کـه تمام مدت خجالتی بـاشید. اگر واقعا می خواهید بـه او پیام دهید و نمی توانید منتظر او شوید تا بـا شمـا تماس بگیرد، خودتان حرکت را شروع کنید. بگذارید بداند کـه دربـاره او فکر می کنید. بگذارید بداند کـه شمـا چه می خواهید.

 

پاسخ هـای یک کلمه ای ندهید

برای یک پسـر هیچ چیزی بدتر از این نیست کـه دختر مورد علاقه اش در هنگام چت کردن از پاسخ هـای یک کلمه ای یا از سر بـاز کنی اسـتفاده کند. کلماتی مثل “شاید، اوکی، بـاشه و خوبـه” این گونه پاسخ هـا، مکالمه را کشته و از بین می برد. حتی اگر در مرتبـه اول این اتفاق رخ نداد، در نهـایت مکالمه از بین خواهد رفت و او تمایلی برای ادامه دادن بحث نخواهد داشت. در هنگام پیام دادن بـه پسـرهـا می بـایست جذاب بـاشید، بـه اندازه کافی صحبت کرده و بلد بـاشید بحث را بـاز کنید. توقع نداشته بـاشید کـه او تمام مسئولیت هـا را بـه عهده بگیرد.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


خونسرد برخورد کنید

یکی از بزرگترین قوانین در هنگام پیام دادن بـه پسـرهـا این اسـت کـه خودتان را مستاصل و نیازمند بـه محبت نشان ندهید. احتمالا کمی برایتان سخت خواهد بود، اما نبـاید آنقدرهـا هم خودتان را مشتاق نشان دهید؛ خصوصا اگر برای مدتی بـه شمـا پیام نداده اسـت. از دادن پیام هـایی مانند “سلام کجایی؟” خودداری کنید. شمـا می بـایست راحت و خونسرد برخورد کرده و خودتان را خیلی مشتاق نشان ندهید. هنگامی کـه این کار را انجام دادید، او برنده شده اسـت!

ممکن اسـت طرف مقابل تان علاقه ای نداشته بـاشد کـه بـا فردی نیازمند و مستاصل رابطه داشته بـاشد؛ چراکـه این ویژگی بـه هیچ عنوان جذابیت ندارد. در نتیجه آرام بـاشید و خونسردی خود را حفظ کنید تا هنگامی کـه جواب پیام تان را دهد. عجله نکنید و او را نیز بـه عجله نیندازید.

بگذارید هنگامی کـه آماده پیام دادن شد پیام دهد. اگر او را بـه عجله اندازید، احتمالا جواب تان را خواهد داد. اما مطمئنا خوشحال و راضی نخواهد بود. بدتر از آن اینکـه ممکن اسـت تمامی علاقه و ذوق او را از بین ببرید. اینکـه کمی صبر کنید و جواب پیام پسـرهـا را بدهید،

آنهـا را مشتاق تر نیز خواهد کرد. این کار نشان می دهد کـه شمـا درگیر زندگی تان بوده، مشغله هـای خود را دارید و صرفا برای او و طبق خواسـته هـای او زندگی نمی کنید! از این رو اگر بخواهد بـه شمـا زنگ هم بزند کمی بـا اسـترس اینکـه “چگونه پشت تلفن صحبت کنم” روبـه رو خواهد بود.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


خودتان بـاشید

کی از رایج ترین اشتبـاهـات در هنگام چت کردن بـا یک پسـر این اسـت کـه خودتان نیستید و سعی می کنید کس دیگری بـاشید. تنهـا کافی اسـت تا خود واقعی تان بـاشید. چراکـه دیر و زود او شخصیت شمـا را شناخته و بـه دروغی کـه گفته اید پی می برد. در آن زمان علاوه بر اینکـه احساس می کند بـا یک فرد دیگر مواجه شده اسـت، ممکن اسـت فکر کند کـه شمـا کلا آدم راسـتگویی نیستید و نظرش بـه طور کلی در مورد شمـا عوض شود.

 

برای او یک رمان نفرستید

فرستادن پاسخ هـای طولانی و پر جزئیاتی کـه خواندنش بیشتر از یک دقیقه طول بکشد، او را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. وقت او برایش بـا ارزش اسـت و احتمالا چیزی کـه او بـه دنبـالش اسـت،

کمی ریلکس کردن و صحبت بـا شمـاسـت. پس او را بـا متن هـای طولانی کـه دقیقا توضیح می دهد در طول روز چکار کرده اید اذیت نکنید. حرف هـای اضافی را کنار بگذارید و بـه اندازه صحبت کنید. اگر متنی خیلی طولانی بنظر می رسد، احتمالا واقعا هم طولانی اسـت! مشخص صحبت کرده و خودتان بـاشید، بـامزه بـاشید و متن هـایتان را حداکثر در حدود دو یا سه جمله بیان کنید

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


بـامزه بـاشید

لازم نیست یک کمدین بـاشید و یا لطیفه تعریف کنید. اما حداقل بـه او نشان دهید کـه حس شوخ طبعی دارید. بـا او شوخی کنید، بـه او کنایه بزنید و بـه شوخی اذیتش کنید.

 

مثبت اندیش بـاشید

هیچ پسـری نمی خواهد بعد از بیدار شدن از خواب، یک پیامی مثل “من امروز خیلی افسرده ام” ببیند. اگر می خواهید رابطه خودتان و کسی کـه از او خوشتان می آید بـهتر شود، بـاید تا حد ممکن مثبت اندیش بـاشید. حتی ممکن اسـت همین حالا اتفاقات واقعا جدی و ناراحت کننده ای در زندگی تان پیش آمده بـاشد؛ اما لازم نیست همه چیز را بـه او بگویید.

خودمانی، مثبت اندیش و بـامزه بـاشید. بـه او نشان دهید کـه از خندیدن خوشتان می آید و بـا این کار بـه او دلیلی دهید تا بـه شمـا پیام دهد. کاری کنید کـه او چنین فکری بـا خودش داشته بـاشد “من واقعا دلم می خواد امروز بـه اون دختره پیام بدم؛ چون حرف زدن و بودن بـا اون خیلی برام لذت بخشه!”

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


دربـاره خودش از او سوال بپرسید

اینکـه در بین مکالمه سکوت برقرار شود، واقعا آزار دهنده اسـت. اما عیبی ندارد، در هر صورت این اتفاق می افتد. بـهترین راه برای دوری از این سکوت، سوال پرسیدن اسـت (ترجیحا در مورد او). پسـرهـا عاشق این هستند کـه دربـاره خودشان حرف بزنند.

این احتمالا محبوب ترین موضوع مورد بحث شان، بعد از فوتبـال اسـت. پس بـه او شانسی دهید تا خودش را نشان دهد و مکالمه تان ادامه پیدا کند. از او سوالات جالب و بـا جواب بـاز (سوالاتی کـه جوابشان بله یا خیر نبـاشد) بپرسید کـه او را بـه جواب دادن، علاقه مند نگه دارید.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


در زمان مناسب از پیام دادن بـه او خودداری کنید

این نکته را در نظر داشته بـاشید کـه برخی اوقات ممکن اسـت مکالمه تان پایان یابد. این را بدانید کـه مکالمه تان برای همیشه تمام نشده اسـت؛ بلکـه تنهـا برای ساعت مشخصی از روز پایان یافته اسـت. اگر دیدید مکالمه بـه پایان خودش نزدیک می شود، سعی در احیاء آن نکنید. تنهـا کافی اسـت بـه او بگویید کاری برای انجام دادن دارید و بعدا بـا او صحبت می کنید.

سعی در احیاء یک مکالمه در حال پایان یافتن، می تواند همه چیز را بدتر کند. چه می خواهید بگویید؟ آیا می خواهید هرچیزی بگویید تنهـا برای اینکـه مکالمه ادامه پیدا کند؟

این ایده بدی اسـت زیرا ممکن اسـت چیز بدی بگویید کـه بنظر او عجیب برسد و نظرش دربـاره شمـا برگردد. بـاید بدانید در چه زمانی یک مکالمه را کـه در حال پایان یافتن اسـت، قطع کرده و بـه زندگی تان برسید، و بعدا زمانی کـه دوبـاره چیزی برای صحبت در موردش دارید، پیش او برگردید.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - چطور با یک پسر چت کنیم|راهنما و روش هایی برای پیام دادن به پسر ها


از او نپرسید کـه حالش خوب اسـت یا نه

“حالت خوبـه؟ یه مدته بـه من پیام ندادی. بـه خاطر حرفی کـه زدم ناراحت شدی؟” هیچوقت این یا هیچ چیزی مشابـه اش را نگویید. این بـه معنی پایان پیام دادن بین شمـا دو نفر می بـاشد.

اگر مدتی اسـت کـه پاسخ نداده، احتمالا دلیل قانع کننده ای دارد. اما زمانی کـه از او بپرسید کـه آیا از دست شمـا ناراحت اسـت یا خیر، بر روی شیب رو بـه پایینی در رابطه تان قرار می گیرید کـه احتمال کمی دارد بتوانید از آن نجات پیدا کنید.

مسائل را بیش از حد تحلیل نکنید. قبول کنید کـه مردم، برای اینکـه مدتی پیام نمی دهند، دلایل خودشان را دارند. مطمئن بـاشید کـه اگر طرف مقابل تان فرد قابل اطمینانی بـاشد، بـالاخره جوابتان را خواهد داد.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا