آنلی بیتونامام صادقدسته‌بندی نشدهککرممنوچهر مطیعی تهرانییوسف نبی

🪱 تعبیر خواب کرم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب کرم 🪱

اصولاً تعبیر دیدن کرم در خواب به مفهوم دگرگونی و تغییرات اساسی در ابعاد مختلف زندگی می‌باشد. وجود کرم علامتی از گسترش و پیشرفت بوده و احتمالاً از متحول شدن و ارتقایی سخن می‌گوید که روزگار خواب بیننده را به سمت تعالی هدایت می‌کند. البته این تغییرات ممکن است شامل افزایش اعتماد به نفس، وارد شدن به کسب و کار جدید، انتخاب رشته تحصیلی متفاوت، قرار گرفتن در یک رابطه احساسی و رمانتیک و یا رسیدن به دیدگاهی نوین با صفات اخلاقی پسندیده شود.

برخی از معبرین عقیده دارند دیدن رویاهایی که در آن کرم‌ها نقش زیادی داشته سمبلی از احساسات و عواطف ناخوشایند و فرود آمدن رتبه و مقام کنونی است. مشاهده چنین خواب‌هایی بیانگر آن است که توانمندی و استعدادهای خودتان را نشناخته و اعتمادی به آن ندارید. توصیه می‌شود تا عزت نفستان را افزایش داده و نگاه تازه و مثبتی به خودتان داشته باشید.‌

از مفاهیم دیگری که برای دیدن کرم در خواب ذکر شده، اشاره به نقطه نظر نامناسبی است که نسبت به شخصی از بستگان و یا دوستانتان داشته و از او مایوس شده‌اید.

همچنین تعبیر خواب کرم اشاره به وجود شخصی دارد که اغلب به دروغگویی بیان سخنان کذب می‌پردازد. لذا ارتباط خود را با شخص مذکور بسیار محدود کرده و او را در جریان اموراتتان نگذارید. چرا که احتمال می‌رود او به راحتی در زمره بدخواهان و دشمنانتان قرار گیرد. پس لازم است تا احتیاط لازم را داشته باشید.

در عین حال دیدن چنین خوابی به این معناست که شاید در روزهای آتی تندرستی شما در معرض خطر قرار گرفته و یا دچار کسالت و بیماری شوید.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

.jpg - 🪱 تعبیر خواب کرم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب کرم بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) تعبیری که برای دیدن کرم سفید در خواب گفته اند را به منزله روزگار مسرت بخش و پرنشاطی می دانند که در انتظار خواب بیننده است‌. همچنین وفور نعمت و روزی بی کران بر زندگی او جاری شده و به نیکبختی و آسایش خاطر می رسد. در عین حال گفته اند کرم سفید در رویا خبر از اقبال بلند و سعادت داشته که با افکاری سازنده به پیروزی و شادکامی می رسد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است زمانی که در رویا شاهد باشید در قسمت های از بدنتان که دچار زخم و آسیب بوده، کرم ایجاد شده بود که همچون انگل در تن شما لولیده و از بدن و اندام های تان می خورند، اشاره به گروهی از اشخاص پیرامون تان داشته که به تدریج دارایی و اموال شما را حیف و میل کرده و به صورت پنهانی به منافع شما ضرر وارد می کنند. ولی شما در مقابل چنین رفتارهایی واکنش نشان نداده و این امر زمینه ساز بحرانی بزرگ برای شما است‌.

از نظر یوسف نبی

همانگونه که در قرآن کریم از روایات مربوط به یوسف نبی (ع) نقل شده دیدن کرم سفید در رویا، خبر از دستیابی به جایگاه ارزشمند، والا و اقتدار می دهد. یوسف نبی در خواب مشاهده کرد، کرم سفید بیانگر شأن و اعتبار بوده که به همراه دستیابی به نفوذ، توانایی، استیلا، چیرگی و فرمانروایی جلوه گر می شود. یوسف نبی دیدن چنین خوابی را بشارتی از فرا رسیدن ایام فرح بخش و پررونق دانسته که رویدادهای دلپذیری را در آن تجربه می‌کنید. در مجموع نظاره کردن کرم سفید به بیان حضرت یوسف (ع) نشان دهنده اقتدار، سرافرازی، بالندگی و روزگار پررونق می‌باشد.

از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون مفسر غربی بیان داشته هنگامی که یک دختر در خواب نظاره کند کرم ها بر روی بدن او حرکت می‌کردند، تعبیر آن به منزله آن است که او در پی رسیدن به زندگی پررونق، لوکس و لاکچری است. چنانچه ببیند در رویا افدام به نابودی کرم‌ها نمود، به این معناست که محدودیت و حصرها را از خود کنار زده به دنبال تحصیل علوم عرفانی و اخلاقی در جهت رسیدن به مقام والای انسانی می‌رود.

تعبیر خواب کرم بر‌ اساس موضوع آن 📋

کرم در پوست‌

هنگامی که در خواب ببینید کرمی در زیر پوستتان حرکت می‌کرد، این رویا چشم انداز خوبی نداشته و تعبیر به رازها و اندیشه‌های ناپسند و نامناسبی دارد که آن را از دیگران پنهان کرده‌اید. احتمال می‌رود به علت قصورات و اشتباهاتی که در گذشته از شما سر زده احساس خجالت و پشیمانی داشته و وجدانتان نهیب می‌زند. همچنین نقل کرده‌اند که وجود کرم در زیر پوست در رویا خبر از ملحق شدن به دسیسه و یا نیرنگی دارد که در کنار سایرین در قبال شخصی انجام داده و زیان و لطماتی را به او وارد کرده اید. پس از مبادرت به این کار پشیمانی وجودتان را در بر گرفته است.

کرم در چشم‌

چنانچه در خواب بنگرید کرمی داخل چشمتان قرار داشته، در حقیقت تعبیر رویای مذکور انعکاسی از دلهره، ترس و ناراحتی‌هایی بوده که به مرور زمان بر شما تحمیل شده و پشت سر گذاشته‌اید. در برخی اوقات این خواب اشاره به عواطف و رویکردهایی دارد که ارزشی برای آن قائل نشده و مجالی برای بروز نداشته‌اند. توصیه می‌شود تا هرگونه احساسات و رویکردهای نامناسب را در افکار و ذهنتان تخلیه کرده و رها کنید.

بدانید اولین قدم برای داشتن اوقاتی سرشار از آرامش و لطافت چنین است که دیدگاه‌های مثبت و سازنده‌ای به امورات پیرامونتان داشته و با داشتن باورهای صحیح تحلیلی شایسته از مطالب داشته باشید. در این شرایط قادر هستید تا در کنار عزیزانتان ایام دلپذیری را سپری کرده و رویکرد مناسبی از خود به جا گذارید.

کرم در بدن

اگر کسی در خواب ببیند که کرم سفید در بدن او قرار دارد تعبیر به آن است که بدن و جسم او در تندرستی کامل، تعادل و به دور از هر افراط به سر می برد. به طوری که این شرایط و سلامتی در وجود او پایدار بوده به تدریج بهتر می‌شود که توان و انرژی وافری را برای او ایجاد می‌کند.

دیدن کرم سفید در جسم، نشان دهنده برقراری تعادل و توازن در اندام‌های مختلف بدن بوده و اشاره به مراقبت بیش از پیش به امور جسمی و روحی شخص دارد. همچنین این رویا بیانگر آرزومندی در افکار و اندیشه‌های خواب بیننده بوده که جسم و روح او در تعادل کامل قرار دارد.

چنانچه در رویا نظاره کنید کرم‌هایی از جسمتان بیرون می‌آید، مفهوم خوبی داشته و به این معناست که عواطف و رویکردهایی که در گذشته تان به آنها بی‌توجهی کرده و فرصتی برای بروز آن ندادید، به زودی نمایان شده و احساس خوبی را در شما ایجاد می‌کند.

کرم در دست

زمانی که در خواب کرم سفید رنگی را در دستتان مشاهده کنید، به تعبیر رشد و ارتقا، نیکبختی و دستیابی به اهدافتان در حیطه‌های مختلف کسب و کار و زندگی است. حتی ممکن است آموزش های تازه‌ای را در برخی از زمینه‌ها فرا بگیرید که باعث می‌شود اموراتتان را به نحو بهتری اداره کرده و شما را در جایگاه مناسب‌تری از تخصص و کار هدایت کند.

دیدن کرم سفید در دست نشان دهنده قابلیت، توانمندی، ذوق و نبوغ و پیشرفت در شغلتان بوده که در اثر کوشش‌های مستمر و پیگیری که مدت‌های مدید در آن انجام داده‌اید حاصل می‌شود.‌ در مجموع رویای مذکور به منزله آرزومندی و اهدافی است که مد نظر داشته و شما را به رشد و پیروزی در تخصص و کارتان سوق می‌دهد.

کرم در دندان

اگر در رویا متوجه شوید کرمی در دندانتان قرار دارد، نشان دهنده رنج، زحمت، اندوه، پریشانی و استرس است. وجود کرم در دندان به هنگام خواب، تعبیر به آن است که برخی از ناراحتی ها و زحمات در اثر سهل انگاری و عدم رعایت امور بهداشتی علی الخصوص در حیطه دندان و دهان برایتان بروز می‌کند. حتی دیدن این خواب بیانگر آن است که احتمالاً با برخی چالش‌ها و موانع در زندگی مواجه می‌شوید که شرایط را برای شما سخت و نابهنجار کرده و لازم است تا تحت مداوا قرار بگیرید.

به عبارت دیگر دیدن این خواب شما را هوشیار می‌کند تا به یمن و سپاس از جسم سالمی که خداوند رحمان به شما عطا کرده، مراقبت مضاعفی نسبت به سلامتی و رعایت موارد بهداشتی لحاظ کنید تا دچار بیماری نشده و متحمل درد نشوید.‌

کرم در مدفوع

زمانی که در خواب نظاره کنید کرم هایی در مدفوعتان وجود دارد، تعبیر ان بیانگر نجات از مشکلات، ترک عادت‌های اشتباه و نامناسب و رها کردن روش‌ها و یا اشخاصی است که امواج منفی به شما داشته و باعث بروز مشکل و آسیب برایتان می‌شدند. دیدن این خواب نشان می‌دهد احساسات ناخوشایند از وجودتان بر بسته و از اندیشه‌ها و افکار سخت رها شده‌اید. حتی بازنگری جدی بر دوستان و اطرافیانتان داشته و خیلی افراد را از پیرامون خود حذف کرده‌اید. توجه به این اقدامات و تحولات به این معنا است که سعی دارید سبک و سیاق تازه‌ای را در زندگی در پیش گرفته تا با نگرشی جدید و باورهای قدرتمند و تازه دنیا و آینده زیبایی را برای خود خلق کرده و در جهت دستیابی به اهداف و مقاصدتان گام بردارید. هم اکنون آسایش خاطر و امنیت بسیاری را در زندگی احساس کرده و مرحله تازه‌ای از زندگی را برای خود رقم می‌زنید.‌ چرا که نخستین قدم در جهت زندگی سالم، اقدامات موثر و سازنده‌ای است که برای خود لحاظ کرده‌اید.

کرم در غذا

اگر در خواب بنگرید کرمی در لابلای غذایتان وجود داشت، به تعبیر آن است که برخی از رقبا و اشخاصی که در محل کارتان حضور دارند نسبت به مزایا و امتیازاتتان دچار حسد و کینه هستند. از آنجا که در سابقه حرفه‌ای دستاوردهای بسیاری  داشته‌اید، این امر به مذاق سایر اشخاص خوش نیامده است. حتی این اشخاص درصدد هستند که با تمسک به دروغ و نیرنگ شما را از جایگاهتان به زیر کشیده و همچون سدی در برابر پیشرفت‌هایتان قرار بگیرند. دیدن این رویا همچون زنگ خطری است که شما را هوشیار می‌کند تا در هرگونه معاملات و سرمایه‌گذاری که در شرف آن هستید، دقت و احتیاط بیشتری به خرج داده و با چشمانی باز و بررسی صحیح در آن وارد شوید. فراموش نکنید بسیاری از افرادی که در پیرامونتان حضور دارند، گرگ‌هایی در لباس میش هستند.

کرم در لباس

برخی از معبران معتقدند هنگامی که در خواب بنگرید کرمی در البسه و جامه شما وجود داشته، بدون در نظر گرفتن جنسیت و یا سن شما دیدن چنین خوابی اشاره به مشاجره و کدورتی است که میان شما و همسرتان رخ داده و نسبت به یکدیگر دل آزرده می‌شوید.

کرم در خانه

اگر در خواب نظاره کنید روی زمین منزلتان کرم هایی وجود داشته و در حال خزیدن بودند، از آنجا که یکی از نمادهای مشاهده کف اتاق در خواب به منزله استحکام و پایداری در درون خانواده و حتی امور شغلی و کسب و کار بوده، دیدن این خواب نگران کننده است ،تعبیر این رویا خبر از اختلافات و تنش‌هایی می دهد که در کانون منزل و یا با همکاران ایجاد می‌شود.

همچنین این رویا اشاره به کدورت‌ها و مشکلاتی دارد که از مدت‌ها پیش در مقابله با چنین اشخاصی بروز کرده و تا به اکنون لاینحل باقی مانده است.‌

کرم در سیب

اگر در خواب سیبی را ببینید که کرم به آن نفوذ کرده بود، اشاره به الفاظ نادرست و دروغ هایی دارد که در ایام آتی برایتان آشکار می‌شود. آنها قصد دارند با بیان چنین شایعاتی افکار شما را منحرف کرده و نیات پلید خود را به مرحله اجرا بگذارند.

کرم در درخت

زمانی که در رویا درختی را ببینید که کرم هایی در آن لانه کرده بودند، تعبیر خوش یمن نبوده و به منزله آن است که از جهاتی دچار لطمه و آسیب هایی خواهید شد. این مسائل ممکن است شامل روابط رمانتیک یا خانوادگی، کسب و کار و درآمد را شامل شده که ضربه‌های سختی را به شما وارد می‌کند.

کرم در نان

هنگامی که در رویا نانی را ببینید که بر روی آن کرمی قرار داشت، به نظر می‌رسد از رویدادهای ناخوشایندی خبر می‌دهد که ممکن است در حیطه کسب و کار و اهداف شما باشد. دیدن نانی که یک کرم به هنگام رویا در آن وجود دارد، اشاره به فعالیت‌هایی دارد که آن را از انظار مخفی کرده و آشکار نمی‌کند.

به عبارت دیگر خواب مذکور همچون زنگ خطری است که شما را به برنامه‌ها و ایده‌هایتان هدایت کرده تا به طور سنجیده و صحیح آن را برگزینید تا در آینده دستاوردهای خوبی را برایتان ارائه دهد.

کرم خاکی

کرم خاکی بزرگ:

هنگامی که در خواب متوجه شوید کرمی در ابعاد بزرگ در خاک وجود داشت بدانید که از یک دولت و نعمتی بهره‌مند می‌شوید. در صورتی که ببینید جثه کرم به حدی رشد کرد که در حد و اندازه مار درآمد، ولی شما کاملاً واقف بودید که او یک کرم بوده، تعبیر به وجود شخصی است که در واقعیت موجب بیم و هراس شما می‌شود.

مشاهده کرم در خاک به هنگام رویا، به تعبیر آن است که شخص تازه‌ای در نقش یک دوست به زندگی شما وارد می‌شود. چنانچه از کرم در خواب به هدف گرفتن ماهی استفاده کنید، نشان دهنده شک و دودلی شما در تصمیم گیری خاصی است.

به نقل از آنلی بیتون:

مشاهده کرم بزرگ در خواب به این معنا است که در زندگی توسط اشخاص بد آوازه و خبیثی اذیت شده و از جهاتی در تنگنا خواهید بود.

اگر در خواب ببینید کرم‌هایی در میان خاک حرکت کرده و جابجا می‌شوند، مفهوم خوبی داشته و به منزله آن است اگر به کار زراعت و یا دامداری مشغول هستید، میزان درآمد و معاش شما افزایش یافته که در اثر زاد و ولد و بالا رفتن تعداد رمه ها بوده و یا محصول کشت و زراعت شما بسیار پربار خواهد بود. هر اندازه که شاهد وجود کرم‌های زیادی در خاک باشید، به همان نسبت محصولات شما پربارتر بوده و درآمد بیشتری را کسب می‌کنید.

کرم ابریشمی

هنگامی که در خواب شاهد یک کرم ابریشم بودید، مفهوم مساعدی با خود داشته و تعبیر به آن است که به زودی ترقی و رشد بسیاری در حیطه تخصص و شغلتان نمایان می‌شود. رسیدن به این پیشرفت دستاوردهای زیادی را برای شما به ارمغان آورده و به ثروت و تمکن مالی می‌رساند.

همانگونه که تا به اینجا ذکر شد رویاهایی که در خصوص انواع کرم‌ها دیده می‌شود در میان مردم متداول بوده که تعابیر خوشایند و در عین حال نامطلوبی با خود دارند. از جمله عواملی که سبب می‌شود شاهد دیدن کرم در خوابتان باشید، برگرفته از عزت نفس پایینی است که به آن دچار هستید.

حتی در مواقعی از زندگی که شخص با یک بحران احساسی و روانی مواجه شده و در این شرایط مورد آسیب قرار گرفته بود، احتمال دیدن کرم در خواب وجود دارد.

زمانی که کرمی را در خواب دیدید، بهتر است منشا و سرچشمه دیدن چنین خوابی را جویا شوید. در این صورت قادر خواهید بود تا مسائل و موانع را حل و فصل کرده و دیدگاه تازه‌ای را برای خود انتخاب کنید. توصیه می‌شود به قابلیت‌ها و استعدادهایتان توجه کرده و با تکیه بر آنها گام‌هایی را در جهت مثبت در زندگی خود انجام دهید. چرا که مجموعه تاروت رنگی در تلاش است تا نقطه نظر جدیدی را در مواجهه با خواب‌هایتان پیدا کرده و آن را تفسیر کنید.

کرم سفید

کرم سفید در خانه:

دیدن کرم سفید رنگ در داخل منزل در خواب، تعبیر به کانون گرم خانوادگی مملو از صفا و صمیمیت، تندرستی و نیکبختی برای همه اعضای خانواده است. دیدن چنین خوابی بیانگر ارتباطات سازنده و پر مهر و شفقتی است که در میان اعضای آن خانه برقرار بوده که باعث اعتدال میانه‌روی و همبستگی در امور مختلف می‌شود. همچنین از نشانه‌هایی که برای دیدن کرم سفید در رویا ذکر شده، به مفهوم  پاکدامنی، صفا، آسودگی بوده که موجب احساساتی همچون پایداری، ثبات و دلبستگی در فضای خانه شده که منجر به مثبت نگری و پیروزی در برنامه‌ها و اهداف خانواده می‌شود.

کرم سفید بزرگ:

اگر در خواب شاهد کرم بزرگی به رنگ سفید بودید تعبیر به آن است که رویاها و مقاصدتان در زندگی محقق شده به پیروزی و ترقی زیادی در زندگی دست می‌یابید. همچنین بیانگر آن است که در مسیر شکوفایی و بالندگی شرایط ایده‌آل و ویژه‌ای برای شما مهیا شده تا با سرعت و سهولت بیشتری در مسیر اهدافتان گام برداشته و متجلی شود. حتی باعث پیشرفت و ارتقاء شخصی و تخصصی در شما می شود.

دیدن کرم سفید در ابعاد بزرگ به هنگام رویا، علامتی از اقتدار، قابلیت و تحولات سازنده‌ در زمینه‌های مختلف زندگی بوده که در این میان رویاها و اهدافتان نیز به اجابت رسیده و وضعیت شما را در شرایط بهتری قرار می‌دهد. به طوری که در آینده رویاهای شما در زندگی جامه عمل پوشیده و پیشرفت و رشد زیادی در زندگی حاصل می‌کنید.

کرم سیاه

چنانچه در خواب کرم سیاه رنگی را نظاره کنید، تعبیر آن سمبلی از وجود خطرات، اندوه، دلهره و افکار ناخوشایند در زندگی است. در حقیقت این رویا اشاره به مخاطرات و یا دسیسه هایی دارد که دور از نظر و در خفا جهت آسیب رساندن به منافعتان چیده شده که از آن آگاه گشته و موجب هراس تان شده است. در چنین شرایطی و درست هنگامی که مسائل و چالش‌ها در برابرتان ظاهر شده، لازم است تا به طور کامل بر آنها تمرکز کرده و برای حل شان اقدام جدی کنید. رویای مذکور به عنوان پیامی است که به خواب بیننده در جهت بازنگری و کنترل دوره ای برنامه‌ها و امورات هشدار داده تا از بروز نابهنجاری و خطرات در آن پیشگیری کنید.

کرم قهوه ای

رویایی که در آن شاهد کرم قهوه‌ای بودید، بیانگر وقوع پیشرفت، دگرگونی و تغییرات در جنبه‌های مختلف زندگی بوده و رویدادی را نمایان می‌کند که در آن امور و به برنامه‌ها به نحو قابل توجهی رشد و ارتقا پیدا می‌کنند که در این میان می‌توان به افزایش ظرفیت و سطح درک و آگاهی، بهتر شدن وضعیت اقتصادی، ارتقاء جایگاه شغلی و تحولات سازنده ای که در روابط خود با سایر اشخاص لحاظ می‌کنید اشاره کرد. البته دگرگونی‌های مذکور به این معنا است که شما در جهت مثبت و سازنده زندگی برخی از رویدادها را پشت سر گذاشته و نگاه تازه‌ای به دنیای پیرامون خود دارید. مفهوم دیگری که برای مشاهده کرم قهوه‌ای در خواب ذکر شده، تعبیر به بهره گیری از افکار نوین، فناوری‌های مضاعف و وفور نعمت و برکت در زندگی می شود.

یک کرم

چنانچه در خواب تنهایی کرم را مشاهده کردید به تعبیر آن است که مورد حمایت و یاری دوستانتان قرار می‌گیرید. این امر در وضعیتی انجام می‌گیرد که هیچ ذهنیتی از آن نداشته‌اید. مفهوم دیگر این رویا تعبیر به آشنایی و مراوداتی است که با شخص جدیدی انجام داده و این رابطه ارزش ویژه ای در نزدتان خواهد یافت.

تعداد زیادی کرم

هنگامی که در خواب تعداد زیادی کرم را بنگرید تعبیر به آن است که در پیرامون تان عده ای از افراد مغرور، خودخواه و پرادعا به وفور یافت می‌شود. بهتر است در روابط خود با چنین اشخاصی احتیاط لازم را انجام دهید. چرا که برخی از آنها با هدف نیرنگ و دسیسه به شما نزدیک شده تا از شما و دارایی‌تان به نفع خود بهره‌برداری کنند. البته در این میان آسیب و زیان‌هایی نیز متحمل می‌شوید.

خوردن کرم

چنانچه در خواب مشاهده کنید در حال خوردن کرم بودید، هرچند که حتی تصور آن نیز بسیار نامطلوب و مشمئز کننده بوده ولی تعبیر آن معنای مناسبی با خود دارد. چرا که رویای مذکور به این معنا است که به زودی به پیروزی‌های عظیمی رسیده و دلیلی برای استرس و دلهره وجود ندارد. با به ثمر رسیدن این دستاورد مهم به مرحله تازه‌ای از زندگی قدم می‌گذارید که شادکامی و رونق همراه همیشگی تان خواهد بود.

همچنین آورده‌اند هنگامی که در رویا آگاهانه و یا ناآگاهانه کرمی را در دهان گذاشته و آن را بخورید، اثرات زیبایی را در زندگیتان خواهید دید. دیدن این خواب نشان دهنده به نتیجه رسیدن برنامه‌هایی است که مدت‌ها برای آن تلاش کرده‌اید. در عین حال رویای مذکور اشاره‌ به شأن و منزلتی دارد که در میان خویشان و دوستانتان برخوردار هستید.

خزیدن کرم‌

چنانچه در رویا بنگرید کرم‌های متعددی در جاهای مختلفی از بدنتان حرکت می‌کنند، نشان دهنده اشتیاق و تمایل شما به برخورداری از تمکن مالی و رسیدن به ثروت زیاد بوده که لازم است در این مسیر چالش‌های زیادی را پشت سر بگذارید.‌ برای رسیدن به این هدف لازم است مدت زیادی را با پشتکار زیاد و برنامه‌ریزی دقیق به تلاش پرداخته و با دیدن ناکامی‌ها مأیوس نشده و دست از کوشش برندارید. در صورتی که اهداف شما تا حد زیادی دور از تصور بود، احتمالاً محقق شدن آن نیز با سختی همراه است.

تعبیر دیگری که برای خریدن کرم ها بر روی بدن در خواب و رویا ذکر شده، اشاره به وجود شخصی در زندگی شما داشته که مصمم است از حسن نیت و ملاطفت تان سوء استفاده کرده و به شما ضرر وارد کند. بهتر است از اعتماد و اطمینان طولانی به اشخاص صرف نظر کرده و همواره در کارهایتان احتیاط کنید.

کشتن کرم

اگر در خواب ببینید با استفاده از نمک کرمی را کشتید، به منزله آن است که در یک رابطه عاطفی و احساسی، پارتنر شما به شدت تمایل دارد که این ارتباط را به مراحل پیشرفته‌تری وارد کرده که ایام پرتنشی را خواهید داشت. وجود نمک در این رویا بیانگر آن است که در مواجهه با اقدامات و پیشروی شخص مقابل به سمت شما لازم است کاملاً بر خود مسلط بوده و با جدیت بسیار و بدون تزلزل عقیده خود را به او بیان کرده و و مطابق با آن رفتار کنید. حتی اگر ببینید سعی دارد تا به نوعی شما را اغوا کرده تا تسلیم امیالش شوید، با استفاده از عقل و منطق و سخنان مدبرانه این امر را به او گوشزد کنید. به او متذکر شوید که نیاز، عقیده و خواست شما تا چه میزان با او فرق داشته و لازم است به آن احترام بگذارد.

خزیدن کرم هایی روی علف ها:

خوابی که در آن نظاره‌گر خزیدن کرم ها بر روی علف باشید، تعبیر آن همچون زنگ خطری است که از بروز برخی بحران‌ها در زندگی شما سخن می‌گوید. این موضوع می‌تواند نگرش و رویکرد غیرعادلانه و عداوتی باشد که برخی از اطرافیان که روزانه با آنها در تعامل بوده‌اید، نسبت به شما روا داشته و یا اشخاصی از بستگان یا خانواده در حق شما انجام می‌دهند. پس از دیدن چنین خوابی و اطلاع از مفهوم آن، توصیه می شود کاملاً هوشیارانه و با چشمانی باز اطرافیان را رصد کرده تا متوجه آن شخص شده و دلیل چنین امری را دریابید. چرا که یافتن علت پرخاش و عداوت او، عامل اصلی بروز چنین رفتاری خواهد بود.

پنیر کرم زده

به نقل از منوچهر مطیعی تهرانی آورده‌ اند:

دیدن خوابی که در آن شاهد پنیری باشید که کرمی در آن وجود داشت، به این معناست که از طرف دیگران مورد بدعهدی و بی‌وفایی قرار گرفته و متضرر می‌شوید.

میوه کرم زده

منوچهر مطیعی تهرانی چنین ذکر کرده:

هنگامی که در خواب میوه ای را نظاره کنید که دچار کرم خوردگی شده بود، تعبیر آن به منزله مال و یا وجه نقدی بوده که عایدتان شده ولی از نظرتان مقبول و مطلوب نیست. با وجودی که در این میان منفعتی را کسب کرده‌اید ولی به سرور و شادمانی نمی‌رسید.

خوردن کرم از بدن شما

خوابی که در آن نظاره‌گر کرم‌هایی باشید که بدن شما را به عنوان سفره‌ای قرار داده و از آن می‌خورند، بسیار نامطلوب بوده و اشاره به ارتباطی دارد که بر پایه اصول صحیح بنا نشده و شما به شدت به طرف مقابلتان تعلق خاطر دارید. به طوری که با وجود آسیب‌هایی که او بر منافع و روح شما وارد کرده، قادر به تجدید نظر در آن نبوده به این شرایط ادامه می‌دهید.‌ همچنین این خواب به مفهوم وجود اشخاصی در پیرامونتان بوده که در ابعاد مختلف از شما سوء استفاده کرده و به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.

خوردن کرم‌ از بدن دیگران

چنانچه به هنگام خواب بنگرید شخصی در مقابلتان قرار داشته که کرم ها از نقاط مختلف بدنش تغذیه کرده و یا در مجاورت پوست او قرار داشتند، تعبیر آن نشان دهنده بحران و گرفتاری‌هایی است که شخص مذکور در واقعیت به آن دچار می‌شود. حتی ممکن است به وسیله برخی افراد سودجو مورد اذیت و آزار قرار گرفته، در حالی که قدرت دفاع و رهایی از این شرایط را ندارند.

جدا کردن کرم از بدن

خوابی که در آن بنگرید کرم‌هایی بر روی بدنتان قرار داشته و سعی دارید تا آنها را از خود دور کنید، نشان دهنده آن است که عرفان و امور ماورایی ارزش و اهمیت دوچندانی نسبت به امور مادی در زندگی شما دارد. حتی از نظر شما برخورداری از تمکن مالی اهمیت زیادی نداشته و حاکم بودن آرامش و ثبات ذهنی و روحی را در زندگی ارجح بر همه خواسته‌ها قلمداد می‌کنید. با داشتن چنین دیدگاهی بهتر است تا در این مسیر گام برداشته و از هرگونه دغدغه و  نابسامانی‌هایی که در اثر مادیات ایجاد می‌شود، اجتناب کنید.

تبدیل کرم به مار

چنانچه در خواب مشاهده کنید کرم به یکباره مبدل به مار شده و نیش خود را بر دوستتان وارد کرد، به طوری که این جریان دوباره تکرار شد و این بار شما را هدف قرار داده تا نیشش را بر شما وارد کند، تعبیر آن نشان دهنده افکار و نیت شما برای رویارویی و مقابله به مثل با شخصی در واقعیت بوده و یا از قرار گرفتن در یک وضعیت خاص فرار می‌کنید. ممکن است کسی در زندگی نقشه‌های شومی را در سر پرورانده تا زیان‌هایی را به دوست صمیمی و یا خود شما وارد کرده و با این کار دلش را خنک کند. در نظر داشته باشید که این آسیب می‌تواند بر منافع شما نیز وارد شود. لذا توصیه می‌شود تک تک رفتارها، تصمیم‌ها و حتی سخنانی که به طور روزانه در رابطه با همه اشخاص حتی نزدیک شخصتان نیز بر زبان می‌آورید، کاملاً سنجیده و هوشیارانه باشد.

تبدیل غذا به کرم

خوابی که در آن نظاره کنید به یکباره غذا در برابرتان تبدیل به کرم‌هایی شد، بیانگر روش و عادت‌های نادرستی است که در پیش گرفته‌اید. به طوری که چنین گرایشات نادرستی حتی آسیب‌هایی را به جسم و وجودتان وارد می‌کند. مشاهده تغییر ماهیت غذا به کرم در هنگام خواب، همچون پیامی است که شما را دعوت به کنار گذاشتن رفتارهای نامناسب دعوت می کند.

بیرون آمدن کرم از بدن

اگر در خواب ببینید در نقاطی از بدن شما کرم هایی در حال خارج شدن بودند که با خود تکه‌های مختلفی از جواهرات را بیرون می آورند، تعبیر آن اشاره به عواطفی است که در وجودتان پوش گذاشته شده و مجالی برای بروز نداشته‌اند. این موضوع می‌تواند افرادی را شامل شود که در درونتان حفظ کرده و یا از روی آوردن به برخی مطالب اجتناب کرده‌اید. از این دو ذهن نیمه هوشیار شما در پی تازه سازی و تخلیه امواج منفی از خود است.

استفاده از کرم برای ماهیگیری

چنانچه در خواب بنگرید تصمیم به گرفتن ماهی داشته و کرم را به عنوان طعمه‌ای جهت به قلاب انداختن ماهی قرار دادید، معنای نیکویی داشته و بیانگر آن است که در آینده‌ای نزدیک دستاوردهای مطلوبی را در ابعاد مختلف  خواهید داشت.

پا گذاشتن روی کرم

رویایی که در آن ببینید پایتان را بر روی کرم گذاشتید، به این معنا بوده که لازم است نسبت به رفتارهایی که در روابط دوستانه و با اطرافیان دارید، تجدید نظر کرده و آن را به سطح بهتری برسانید. چنانچه واکنش‌های نامناسب و تندروی‌ها را از خودتان دور نکنید، مطمئن باشید که دوستان و نزدیکان از کنار شما دور می‌شوند. در حقیقت این رویا همچون تلنگری است که توجه شما را به اخلاق نامناسبتان جلب کرده تا رویکردهای نادرست را از رفتار خود کنار زده و در روابط به شیوه صحیح رفتار کنید.

کرم در خواب دختر مجرد

اگر دختر مجردی در خواب کرم سفیدی را مشاهده کند، تعبیر آن اشاره به قرار گرفتن در یک رابطه رمانتیک و عاشقانه داشته که به تعهد و ازدواج در ایام آتی می‌رسد. این احتمال می‌رود که شخص تازه‌ای به زندگی این دختر مجرد وارد شده و از نظر عاطفی و احساسی او را حمایت کند. در حقیقت به معنای واقعی خواب بیننده شریک زندگی و نیمه گمشده خود را پیدا کرده و با پیوند ازدواج نیکبختی را در زندگی خود جاری می‌کنند.

همچنین مشاهده کردن کرم سفید در رویای دختر مجرد نشان دهنده رشد و ارتقا در ابعاد احساسی و رمانتیک داشته به طوری که شرایط تازه و دلپذیری برای او مهیا شده که قادر است با وارد شدن به آن ارتباط عاشقانه خود را به طرز چشمگیری بهبود ببخشد. در مجموع دیدن چنین خوابی تعبیر به آن است که روزگار شادی در انتظار خواب بیننده بوده که مملو از دلخوشی و کامیابی در حیطه امور احساسی و تشکیل زندگی مشترک است.

کرم در خواب خانم متاهل

زمانی که یک خانم متاهل در خواب شاهد کرم سفیدی بود، تعبیر آن به این معناست که برکت به زندگی او جاری شده و سعادت و نیکبختی در محیط خانواده حاکم می‌شود. در عین حال دیدن چنین خوابی به منزله ارتقاء و بهبود ارتباطی است که او با همسرش داشته و مراقبت و دقت نظر بیشتری به امورات زندگی اش لحاظ می‌کند. به شکلی که حتی دامنه ارتباطات خانوادگی آنها گسترش یافته و شرایط خوبی بر آنها حاکم می‌شود.

در حقیقت دیدن کرم سفید برای خانم متاهل اشاره به برخورداری از صلح و صفا، استحکام و پایداری، تعادل داشته که نیکبختی و سعادت را برای این خانواده به ارمغان می‌آورد.

به طور کلی دیدن کرم سفید رنگ برای خانم متاهل، تعبیر به آن است که خوشنودی و رضایت در زندگی به حد قابل توجهی افزایش یافته و به خوشبختی می‌رسد.

کرم در خواب خانم باردار

هنگامی که یک خانم حامله و باردار در خواب کرم سفید نظاره کند، نشان دهنده وفور نعمت و موفقیت در فرزندآوری و تربیت فرزندان است. به طوری که با عهده‌دار شدن مسئولیت مادری تغییر و تحولات شگرفی در شخصیت او ایجاد شده و مراحل و ایام بارداری با ایمنی و سلامت طی می‌شود.‌

تعبیر دیدن کرم سفید در خواب یک خانم حامله و باردار سمبلی از سعادت، تندرستی، وفور نعمت و دولت بوده که او را در عهده‌دار شدن وظایف و مسئولیت‌های مادری کامیاب و سرافراز می‌کند. در مجموع دیدن چنین خوابی به این معنا است که نیکبختی در زندگی این شخص در نهایت سلامت و صحت جسمی برای او و همه فرزندان و همسرش حاکم خواهد شد.‌


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا