تعبیر خوابتعبیر خواب لحافلحاف در خواب دیدنلحاف زرد در خوابلحاف سبز در خوابلحاف سرخ در خوابلحاف سفید در خوابلحاف سیاه در خوابلحاف کهنهلحاف کهنه در خوابلحاف نولحاف نو در خواب

لحاف در خواب دیدن – تعبیر خواب

[ad_1]

با بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید تا با تعبیر لحاف در خواب دیدن و لحاف سفید و سیاه و سرخ و زرد و سبز آشنا شوید.

لحاف در خواب دیدن

 

ابن سیرین گوید تعبیر خواب لحاف دلیل زن است .

اگر بیند لحاف نو بخرید دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن خواهد.

اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود .

جابر گوید اگر دید لحافی سبز داشت دلیل زنی دیندار بخواهد

و اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است.

اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است

و اگر سیاه بيند زن او عالمه است

و زرد زن او بیمار گونه بود

و اگر ملون بیند زن او فریبنده است .

حضرت صادق ع فرماید تعبیر خواب لحاف بر سه وجه است اول زن عالمه دویم کنیزک دوشیزه سیم عز و جاه.


موارد پیشنهادیپست بعدی

ی مه 2 , 2021

4 مزیت برتر لحاف پشمی پشم به طور طبیعی تولید […]

4 مزیت برتر لحاف پشمی

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا